แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินค่าคอร์สเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน

เมื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้าและโอนเงินแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งโอนเงินด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน อย่ารีบร้อน ให้ทำรายการด้วยความรอบคอบ จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับ เพราะถ้าเกิดข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจต้องเสียเวลารอตรวจสอบนาน หรือไปรษณีย์ส่งไม่ถึงบ้านนะครับ สำหรับคอร์สออนไลน์ จะส่ง password ให้ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับดีวีดี จะจัดส่งให้ในวันทำการถัดไป (ของใช้เวลาเดินทาง 2-4 วัน)

  • กรอกอีเมลของผู้ติดต่อที่ต้องการให้ติดต่อกลับ

  • วันที่โอนเงิน วันที่โอนเงิน * / /
    Pick a date.
  • เวลาโอนเงิน เวลาโอนเงิน * : :

    ใส่เวลาโอนเงินที่ระบุในสลิปทำรายการของธนาคาร หากไม่มีระบุไว้ให้ใส่เวลาที่ใกล้เคียงลงไปครับ

  • ใส่ข้อความที่ต้องการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ