คอร์สเรียนออนไลน์ , เรียนออนไลน์ , กวดวิชาออนไลน์

เกี่ยวกับสถาบันกวดวิชาติวเตอร์พอยท์

1. ประวัติความเป็นมาของสถาบัน

โดเมนเนม "tutorpoint.net" หรือชื่อเว็บไซต์ "ติวเตอร์พอยท์ดอทเน็ต" จดทะเบียนขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 โดยนาย "วัฒน สุทธิศิริมงคล" เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน เนื่องจากมีแนวความคิดต้องการสร้างเว็บไซต์สำหรับเรียนหนังสือผ่านสื่อออนไลน์ที่เรียบง่าย และนักเรียนทุกคนเข้าถึงได้ ต่อมาได้ร่วมมือกับทีมงานติวเตอร์อีกหลายท่าน จัดทำเอกสารประกอบการสอน และ ไฟล์วีดีโอการเรียนการสอนวิชาเคมี เพื่อวางจำหน่าย ใช้เวลาในการทำเอกสารและไฟล์วีดีโอเป็นเวลานานกว่า 8 เดือน และออกวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือน มีนาคม 2552 เว็บไซต์ติวเตอร์พอยท์ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต ผนวกเข้ากับรูปแบบการสอนเฉพาะของทางสถาบัน การเรียนออนไลน์ที่สะดวกสบาย เอกสารประกอบการเรียนที่สวยงาม คำนึงถึงผู้เรียน และ ในราคาที่เข้าถึงได้ ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนกวดวิชาแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ติวเตอร์พอยท์ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเนื้อหา เอกสาร และรูปแบบการสอนอยู่อย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันพัฒนาเป็นเวอร์ชั่น 3 แล้ว) ทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่า ติวเตอร์พอยท์ จะเป็นเว็บไซต์กวดวิชาออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนอย่างแน่นอน


ในขั้นต้น ทางสถาบันได้นำเสนอสื่อการเรียนการสอนวิชาเคมี ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ทุกคนจะต้องเรียน ออกมาเป็นวิชานำร่อง มีการเก็บค่าเล่าเรียนในอัตราที่สมเหตุสมผล เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ และในอนาคตอันใกล้นี้ ทางสถาบันจะดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆต่อไป เพื่อเติมเต็มความต้องการของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนต่างจังหวัดที่เข้าถึงสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงได้ยาก


แนวทางการดำเนินธุรกิจของสถาบันกวดวิชาติวเตอร์พอยท์ มุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของนักเรียนไทย ให้เด็กนักเรียนมีศักยภาพในการเรียนที่ดีขึ้น รู้จักคิดเป็น , รู้จักการวิเคราะห์แก้ปัญหา และ สามารถจัดระเบียบการใช้ชีวิตเองได้ โดยทางทีมงานมีการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อมุ่งแก้ปัญหาโจทย์ที่ว่า "เด็กไทยอาศัยเพียงการท่องจำตำรา" ให้มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีลักษณะทำให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ได้

2. วิสัยทัศน์ของสถาบัน

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการการศึกษาออนไลน์ที่ดีเลิศทางด้านวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย ตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน ได้แก่ สื่อการสอน , เอกสารประกอบการสอน และ รูปแบบการสอน สำหรับนักเรียนมัธยมอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศ

3. พันธกิจของสถาบัน

มุ่งยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเด็กไทย เพื่อให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จตามความสามารถของของแต่ละคนได้มากที่สุด มุ่งเน้นการกระจายความรู้สู่เด็กนักเรียน ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ และ คุณภาพที่ดีเลิศ เท่าเทียมกัน เพื่อให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศได้รับความรู้อย่างทั่วถึง
4. รายชื่อติวเตอร์ของสถาบันกวดวิชาติวเตอร์พอยท์

ติวเตอร์ วิทย์ สอนเคมี
 • ชื่อ-นามสกุล : วัฒน สุทธิศิริมงคล (พี่วิท)
 • การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • วิชาที่สอน : ฟิสิกส์ , เคมี
 • ตำแหน่ง : เว็บมาสเตอร์ , แอดมิน
 • เกียรติประวัติ : อ่านที่นี่

 • ติวเตอร์ ใหม่ สอนคณิต
 • ชื่อ-นามสกุล : นพรัตน์ อติโพธิ (พี่ใหม่)
 • การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • วิชาที่สอน : ฟิสิกส์ , วิทย์ฯ มัธยมต้่น , คณิตศาสตร์
 • ตำแหน่ง : -
 • เกียรติประวัติ : อ่านที่นี่

 • ติวเตอร์ มญ ติวเคมี
 • ชื่อ-นามสกุล : สุพรรฌทิพย์ อติโพธิ (พี่มญ)
 • การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 • วิชาที่สอน : เคมี , คณิตศาสตร์
 • ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเว็บบอร์ด
 • เกียรติประวัติ : อ่านที่นี่

 • ติวเตอร์ ต่าย ติวเคมี
 • ชื่อ-นามสกุล : สิริภณ จิรสุขประเสริฐ (พี่ต่าย)
 • การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • วิชาที่สอน : เคมี
 • ตำแหน่ง : -
 • เกียรติประวัติ : อ่านที่นี่

 • ติวเตอร์ บอย ติวเคมี
 • ชื่อ-นามสกุล : สิทธิโชค เถลิงนวชาติ (พี่บอย)
 • การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
 • วิชาที่สอน : เคมี , วิทย์ฯ มัธยมต้น
 • ตำแหน่ง : -
 • เกียรติประวัติ : อ่านที่นี่

 • ติวเตอร์ กวาง ติวคณิต
 • ชื่อ-นามสกุล : พิชญ์สินี เกิดพันธุ์ (พี่กวาง)
 • การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิชาที่สอน : วิทย์ฯ มัธยมต้่น , คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย
 • ตำแหน่ง : -
 • เกียรติประวัติ : อ่านที่นี่

 • ติวเตอร์ กะทิ ติวเคมี
 • ชื่อ-นามสกุล : วิชชุดา วิไลรัศมี (พี่กะทิ)
 • การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • วิชาที่สอน : เคมี
 • ตำแหน่ง : -
 • เกียรติประวัติ : อ่านที่นี่